Cytologická laboratoř

Naše laboratoř se zaměřuje na provádění cytologického vyšetření výhradně gynekologického charakteru. Provádíme zhodnocení stěrových preparátů (hrdlo děložní = cervix, pochva, vulva, endometrium) i punktátů ovariálních cyst a břišních laváží.

Cílem cytologického vyšetření je včas odhalit případné změny ve struktuře vyšetřovaných sliznic, než dojde k jejich progresi v invazivní karcinom.

V České republice je od roku 2008 organizován národní preventivní program screeningu karcinomu děložního hrdla, jež má za cíl významně snížit incidenci tohoto onemocnění v naší zemi. Laboratoře, jež smějí v rámci tohoto programu pacientky vyšetřovat, jsou podrobovány kontrole Ministerstva zdravotnictví. Pro účast ve screeningovém procesu je laboratořím udělována akreditace s omezenou dobou platnosti.
 
Na stránkách www.cervix.cz najdete informace o programu screeningu karcinomu děložního hrdla.
 

COP Plus s.r.o. - Centrum onkologické prevence vzniklo v roce 1992 jako jedno z prvních zařízení v Praze, které se specializuje na screeningové vyšetření karcinomu děložního čípku. Od počátku vzniku sídlilo v poliklinice Mazurská v Praze 8 Bohnicích, od roku 1994 sídlí v ul. Klapkova 26/3 v Praze 8. Od počátku její činnosti je vedoucím lékařem známý specialista v oboru prim. MUDr. Jiří Kudrmann, který svojí odborností a celoživotními zkušenostmi zaštiťuje vynikající výsledky této laboratoře.

Vybavení, osvědčení a akreditace laboratoře

Pracoviště je vybaveno moderní přístrojovou technikou k dosažení vynikajících výsledků a je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro screening karcinomu čípku děložního hrdla a je držitelem certifikátů NASKL. Sledování kvality naší práce je pro nás prioritou. Proto uplatňujeme několikastupňový systém kontroly správnosti všech výsledků u nás provedených vyšetření v rámci tzv. interní a externí kontroly kvality. Vedeme si evidenci našich výsledků v korelaci s výsledky histologickými a kolposkopickými.

Laboratoř dne 11. března 2020 prokázala splnění podmínek Auditu II NASKL* a získala osvědčení s platností na dva roky. Požadavky tohoto auditu se netýkají pouze oblasti managementu laboratoře, ale především průkazu naplnění odborných kritérií kvalitní laboratorní práce.

*NASKL - Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře ČLS JEP v programu zvyšování kvality zdravotní péče provádí registraci, autorizaci a edukaci zdravotnických zařízení.

Gynekologická ordinace spolupracuje s gynekologicko porodnickou klinikou MEDA spol s r.o., která sídlí v areálu FN Bulovka. Bližší informace naleznete Meda spol.s r.o. | soukromá gynekologicko-porodnická klinika (meda-gynekologie.cz)

 
 Naše laboratoř COP plus má akreditaci z Ministerstva zdravotnictví do konce roku 2022 a akreditace od NASKLU s platností do roku 2025.
 
 

 

© Copyright 2013 - 2023, www.COP-PLUS.cz, Všechna práva vyhrazena! | Tvorba webových stránek, Absolutus.cz