Cytologická laboratoř

Naše laboratoř se zaměřuje na provádění cytologického vyšetření výhradně gynekologického charakteru. Provádíme zhodnocení stěrových preparátů (hrdlo děložní = cervix, pochva, vulva, endometrium) i punktátů ovariálních cyst a břišních laváží.

Cílem cytologického vyšetření je včas odhalit případné změny ve struktuře vyšetřovaných sliznic, než dojde k jejich progresi v invazivní karcinom.

V České republice je od roku 2008 organizován národní preventivní program screeningu karcinomu děložního hrdla, jež má za cíl významně snížit incidenci tohoto onemocnění v naší zemi. Laboratoře, jež smějí v rámci tohoto programu pacientky vyšetřovat, jsou podrobovány kontrole Ministerstva zdravotnictví. Pro účast ve screeningovém procesu je laboratořím udělována akreditace s omezenou dobou platnosti.
 
Na stránkách www.cervix.cz najdete informace o programu screeningu karcinomu děložního hrdla.

Aktuality

 

© Copyright 2013 - 2021, www.COP-PLUS.cz, Všechna práva vyhrazena! | Tvorba webových stránek, Absolutus.cz